SANALLAŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ imageSANALLAŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ image
Sanallaştırma, mevcut bulunan fiziksel donanımın sanal makineler  (virtual machines) yardımıyla çok daha verimli kullanılabilmesini sağlayan, çeşitli yazılım ve donanım  bağımlılıklarını ortadan kaldıran, bu sayede de yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan bir yazılım çözümüdür. Sanal makineler işlevlerine göre iki temel grupta incelenebilir: Sistem Sanal  Makineleri: Bu tip sanal makineler kullandıkları fiziksel kaynağı (gerçek makine kaynaklarını) paylaşımlı olarak kullanırlar. Her bir sanal makine kendi  işletim sistemine sahiptir. Bir ara yüz yardımı ile donanımsal paylaşımlar ayarlanır. Bu tip sanal makineler donanım seviyesinde çalışabileceği gibi  mevcut bir işletim sisteminin üzerinde, işletim  sistemi kaynakları üzerinden de çalışabilir. VMware ürünleri de bu sınıfta değerlendirilebilir.

Proses Sanal Makinesi: Herhangi bir  işletim sistemi üzerinde modül olarak çalışır ve tek bir  prosesin işletilmesine olanak sağlar. Kullanılmasındaki amaç platform bağımsız bir ortam sağlayarak üzerinde çalışacak programların donanım ya da işletim sistemi limitlerine göre yeniden dizayn edilmesinin önüne  geçmektir. Sanallaştırma yazılımı, üzerinde yüklü olduğu donanımı, sanal makinaların sanal kaynakları olarak organize eder ve paylaştırır.

Sanal makine kullanımı küçük, orta ya da büyük, her ölçekte şirket için oldukça önemli imkanlar sağlamaktadır. En önemli faydalar şunlardır; Sunucu kapasitesini yüksek verimle kullanma imkanı sağlar.  İhtiyaç duyulduğunda çok hızlı bir  şekilde yeni sunucu oluşturulabilir. Kuruluşun ölçeğine göre donanım maliyetlerinde %50’ye varan düşüş  sağlanır. İhtiyaç olduğu anda test veya  yazılım geliştirme için yeni sunucular oluşturma olanağı sağlanmış olur. Operasyonel kurulum ve bakım maliyetlerinde %80’e varan azalma görülür.  Herhangi bir problem  anında, sanal sunucuları çok hızlı bir şekilde yeniden  çalışır duruma getirebilme imkanı vardır. Merkezi yönetim ile tüm sunucuları  tek bir  merkezden izleme ve raporlama imkânı sağlanır. Sanal işletim sistemine  kurulmuş olan herhangi bir uygulamayı, yeni bir ana bilgisayara  geçilirken  sanal işletim sistemini durdurup, işletim sistemi dosyasını yeni bilgisayara  taşıdıktan sonra tekrar çalıştırarak kalınan yerden  devam etme kolaylığı  sağlanmış olur. Windows altında eski sürüm  Windows, Linux, Mac veya Linux  altında Windows, Mac ( vs.) çalıştırılabilmiş olur.

VMware Mimarisi
Sanal makine çözümleri incelendiğinde küçük, orta ve büyük her seviyeden şirket ve organizasyonun sanallaştırma ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek çözümlerin başında VMware ticari çözümleri olduğu görülür. VMware şirketi 1998 yılında ABD merkezli  olarak kuruldu. İlk çözümlerini pazara 1999 yılında çıkaran VMware şu   an pazarı yönlendiren birkaç kuruluştan birisidir.VMware topolojisinin hedeflediği yapı “sanal altyapı” (Virtual Infrastructure) olarak adlandırılır. Altyapı genel olarak 3 bileşenden oluşmaktadır;Her bir  x86 makine’ nin tam sanallaştırmasını sağlayacak yönetim yazılımı Sanallaştırma temelli kaynak planlamasını sağlayacak planlama yazılımları Yıkım onarımı (disaster recovery) gibi IT süreçlerinin  başarılması için gereken otomasyon çözümleri.

Ağ sanallaştırması
Ağlar  arasında izolasyon ve ağ güvenliği, ağ  cihazlarını çoğullama, ağ kaynaklarının  daha iyi düzeyde kullanımının  sağlanması, fiziksel port adetlerinin dramatik ölçüde azaltılması gibi  çok çeşitli avantajları beraberinde getirmektedir. Ağ   teknolojilerindeki sanallaştırma, uygulama ve masaüstü konsolidasyonunda olduğu kadar fiziksel ekipmanlarda azalmaya götürmese de, esnekliği ve mobiliteyi  artırmanın yanı sıra kurulan sanal altyapının uç  noktasındaki entegrasyonu  sağlamak adına da son derece önemlidir. Yakın gelecekte tamamen sanal olan  switch ve ağ güvenliği araçlarını görüyor olacağız. Bunlar, sanallaştırma  ekosistemini tamamlayan bileşenler  olacak ve sanal platformların aynı zamanda  BT dünyasının en güvenli  altyapıları olmasını sağlayacaktır.Günün sonunda, sanallaştırma teknolojileri kullanıcıya iyi bir deneyim sağladıkça değerini   artıracaktır. Sanal özel ağlar, sanal yerel ağlar ve bunları yöneten ağ  cihazları, bu erişim zincirinde önemli halkaları oluşturmaktadır.

Masaüstü ve Dizüstü Sanallaştırma
Masaüstü ve dizüstü sanallaştırma; bilgisayarların sanallaştırılarak veri merkezine taşınması ve sonrasında son kullanıcıların ağ veya internet üzerinden  bu kaynaklara erişerek kullanılmasını sağlayan sanallaştırma türüdür.

Uygulama Sanallaştırma
Uygulama sanallaştırma; uygulamaların bilgisayarlara kurulmadan sunucu  üzerinden çalıştırılıp fakat bilgisayara kurulmuş gibi  kullanılabilmesine imkan sağlayan sanallaştırma türüdür.

Sanallaştırmanın Faydaları
  • Veri merkezi ölçeklendirme, raporlama, optimizasyon, yük dengeleme ve esneklik gibi konularda fayda sağlar,
  • Veri merkezinde ihtiyaç duyulan fiziksel ekipmanların sayısını azaltır,
  • Daha az fiziksel ekipman ile hizmet verebilmesi iklimlendirme ve enerji tasarrufundan da büyük oranda kazanç sağlar,
  • Sistem kaynaklarının yüksek verimlilikle kullanılmasını sağlar. Gereksiz  kaynak kullanılmasını engeller,
  • Gereksiz yatırımların yapılmasını engeller, yapılan yatırımların tam anlamıyla kullanılmasını sağlar,
  • İhtiyaç halinde çok hızlı şekilde sunucu ve depolama kaynağı oluşturulmasına imkan sağlar,
  • Donanım maliyetlerini önemli oranda düşürür,
  • Yönetim kolaylığı sağlar. Bir noktadan birden çok sunucu ve diğer  bileşenlerin yönetilmesini ve izlenmesini sağlar. Bu sayede gereksiz iş  gücü kaybını engeller,
  • İş sürekliliği konusunda çok önemli rol oynar,
  • Yüksek oranda konsolidasyon yapılabilmesi veri merkezinin daha çevreci olmasını sağlar.