NETWORK ÇÖZÜMLERİ imageNETWORK ÇÖZÜMLERİ image
Probitek, BT. Network ortamının getirdiği avantajları göz önünde  bulundurarak müşterilerine optimum faydayı sağlayacak hizmetler sunmayı amaçlayan Probitek konuyla ilgili hassasiyetini günümüze kadar gerçekleştirdiği projelerle de bir kez daha  ispatlamaktadır.

LAN/WAN Kurulumu : Probitek'in danışmanlığı yaptığı projelerde kurulum hizmeti, detaylı analizler ve planlamalar sonucu yapılmakta ve komple bir hizmet olarak müşterilere sunulmaktadır. Kurulum öncesinde, tüm ihtiyaçlar belirlenmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda öngörülen işlem yükünü kaldırabilecek sistemler müşteriye önerilmektedir. Müşteri tarafından onaylanan sistemler önceden belirlenen  süreler dahilinde kurulmakta ve sorunsuz çalışır durumda müşterilere teslim edilmektedir. Probitek konuyla ilgili hassasiyetini  belirlenen süreler dahilinde bitirdiği projelerle müşterilerine kanıtlamaktadır.

LAN/WAN Yönetimi : Probitek müşterilerinin Network yönetimini de talep doğrultusunda üstlenmektedir. Bu hizmet kapsamında mevcut Network, öncelikli olarak yerinde veya uzaktan ön araştırmaya tabi  tutulmaktadır. Ön araştırma sonucunda edinilen bilgiler  doğrultusunda detayları belirlenen sistem, üçüncü parti yazılımlarla izlenmekte ve herhangi bir arıza durumunda uzaktan erişim veya yerinde destek sağlanarak hedeflenen servis süreleri dahilinde arıza giderilmektedir. Arıza harici durumlarda da sürekli olarak sistem performansı incelenmekte ve Proaktif destek  sağlamak amacıyla detaylı raporlama yapılmaktadır.
          
  • SYSTEM HEALTH CHECK
          "Sistemim çok sık hata veriyor ..."
          "Daha iyi bir sistem için önerilere ihtiyacım var..."
          "Mevcut yazılımlarmın update ve patch'lerinin yapılıp yapılmadığını merak ediyorum..."
          "Sistemimle ilgili detaylı bir raporlama istiyorum..."
          diyen müşterilerimiz için Probitek, System Health Check hizmetini sunmaktadır.

Konularında uzman  teknikerler tarafından gerçekleştirilen System Health  Check  hizmeti, üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada müşteri yerinde detaylı veri toplama işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu işlem esnasında mevcut  sistemle ilgili tüm yazılım, donanım ve aktif  cihaz bilgileri toplanır. İkinci aşamada, toplanan bilgiler Probitek Danışmanları tarafından analiz edilir ve detaylı bir  raporlama yapılır. Hazırlanan bu raporda sistem bilgileri, karşılaşılan hatalar, yapılması gerekenler, iyileştirme için öneriler ve grafik olarak sunumlar yer almaktadır. Üçüncü aşamada ise hazırlanan rapor müşteriye sunulmakta ve raporun sonuçları karşılıklı olarak değerlendirilmektedir.
       
  • NETWORK OPTIMIZING      
Probitek performans problemi olan sistemlerde varolan problemlerini açığa çıkarmak ve performansı arttırmak amacıyla Network Optimizing hizmetini sunmaktadır. Detaylı olarak gerçekleştirilen bu hizmette amaç darboğazları belirlemek ve performans kaybını minimuma indirgeyebilmektir. Bu hizmet aşağıdaki iş akışı şeması doğrultusunda yapılmaktadır.